Antrenörlük Eğitimi bölümü atamaları, Antrenörlük Eğitimi bölümü dersleri, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Antrenörlük Eğitimi bölümü iş olanakları, Antrenörlük Eğitimi bölümü kaç yıllık, Antrenörlük Eğitimi bölümü olan üniversiteler, Antrenörlük Eğitimi bölümü taban puanları, Antrenörlük Eğitimi maaşları

Alacağı Unvan:
Puan Türü: TM-3
Eğitim Süresi: 4

PROGRAMIN AMACI

Antropoloji (insanbilim), evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Bu bölümün çalışmaları dört ana dal altında gerçekleşmektedir.

Etnoloji ırkların oluşumu, yeryüzüne yayılışı aralarındaki bağlantı ve etkileşimleri, geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan değişik kültürleri karşılaştırmalı olarak inceler

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İhtiyaç oranının günümüz şartlarından çok farklı olması beklenmemektedir.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

•  Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji ve Biyolojiye ilgi duyması
•  Araştırmacı ve gözlemci bir kişilik yapısına sahip olması
•  İnsanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incele- meye meraklı olması
•  Ayrıntılara dikkat etme yeteneğinin olması
•  İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanması
•  Sebep – sonuç ilişkilerini görebilmesi gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Antropologlar, ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşam biçimini incelerler. Çalıştıkları kurumlarda araştırma yapar ya da araştırma bul- gularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olurlar. Mezunlar, uzmanlaştıkları dallara göre, MTA, Tabiat Tarihi Müzesi ve diğer müzelerin doğa tarihi bölümlerinde; Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilirler. Ayrıca orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler.

Bu bölüm mezunlarının iş bulma imkanları kısıtlıdır. Ancak son yıllarda antropologlar Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, giderek artan oranda görev almaktadırlar. Daha çok üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

GİDİLEBİLECEK ÜNİVERSİTELER VE PUANLARI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

× Size nasıl yardımcı olabilirim?